فارسیاسپانیایی فرانسه آلمانی انگلیسی 

بخش نیروی انسانی مهم ترین قسمت است. ما معتقدیم این بخش از ماشین ها و مواد اولیه برای تولید محصولات می باشد.

شما هم می توانید یکی از اعضای تیم ما باشید. خواهشمند است رزومه خود را به این آدرس بفرستید.


 

Privacy policy • Sitemap • Site terms - © Amadeh Laziz 2011, 17 Bist-Metri Dasht-e-Behesht, Saadat Abad, 1998678118 Tehran, I.R.I.